Byt till energifönster & -dörrar och spara upp till 15 000 kr/år

Fönster och dörrar

Vanliga tvåglasfönster och dåligt isolerande dörrar släpper ut cirka en tredjedel av värmen.

Detta innebär att du har mycket att vinna på att byta till moderna energisnåla 3-glas energifönster/energidörrar.

U-värde - Mått på värmeförlust

Värmeförlusten anges i U-värde. Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret (energisnåla). Även för dörrar används U-värde för att beskriva hur väl de isolerar.

 

Fönster

Energieffektiva fönster har två eller tre glas sammanfogade i en isolerruta. Mellanrummet i isolerrutan är gastätt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen men rumsvärmen får svårare att tränga ut. Karmar och bågar är konstruerade för att minimera värmeförlusterna.

 

Energieffektiva fönster

Eftersom husets värmebehov minskar med energieffektiva fönster innebär det att du kan välja en mindre panna eller installera färre eller mindre element, när det blir aktuellt med sådana investeringar. Energieffektiva och energisnåla fönster kan alltså spara pengar på flera sätt samtidigt som inomhuskomforten förbättras betydligt. Samtidigt förbättras fönstrens ljuddämpande egenskaper och det blir tystare inomhus. Har du planer på att göra något åt husets värmesystem eller byta fasad kan den investeringen bli mer lönsam om du samtidigt byter fönster.

 

Kallras

Vanliga 2-glasfönster ger upphov till kallras. Den inre rutans låga temperatur ger en känsla av drag från fönstret. Orsaken är värmeavgång från kroppen mot den svalare glasrutan. Med energieffektiva fönster blir temperaturen på glasytan in mot rummet högre och man får bättre komfort.

 

Ytterdörren

Ytterdörren är en viktig del i husets klimatskal. Den ska kunna stänga ute kyla, regn och snö. Glöm inte att fråga efter dörrens U-värde när du köper en ny ytterdörr. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar dörren.

 

Altandörren

Altandörren brukar vara en riktig energitjuv – en bortglömd del av husets klimatskal.

 

Räkna ut din energibesparing

http://www.energifonster.nu/sv/rakna_ut_din_energibesparing.aspx

http://energikalkylen.energimyndigheten.se