Akuta Fönsterhuset i Sverige AB lämnar följande garantier på produkter

PVC Drutex
Fönster/Fönsterdörrar 10 år
Aluminium produkt 3 år
Alla tillbehör 1 år
Sunnerbo
Fönster/fönsterdörrar 10 år
Thermo glas 2-3 10 år
Glas 1+1 2 år
Vit aluminium och trä 2 år
Ventiler,vädrings-beslag, spröjs, Dorma lås 2 år
Insekts nät 10 år
Persienner, Rullgardin Draper 5 år
Plissé-, Lamellgardiner Draper 5 år
Handtag, Fönster lås Hoppe,Fix 10 år
Rötskador på fabriksmålade fönster  10 år
Funktionsfel från fabrik 10 år
LEIAB
Fönster/Fönsterdörrar 5 år
Vit aluminium 5 år
Vit trä insida 5 år
Thermo glas, imma mellan glasen, punktering 10 år
Ventiler 5 år
Persienner 5 år
Handtag hoppe, fix 5 år
Fönster lås hoppe 5 år
Vädrings beslag 5 år
Spröjs 5 år
Helsingedörren
Fönster/Fönsterdörrar 10 år
Ytterdörrar formgaranti 10 år
Thermo glas, imma mellan glasen, punktering 10 år
Rötskador i trävirket, fabriks behandlade 10 år

 

Monteringen 10 års garanti

 

Garantiåtaganden

Akuta Fönsterhuset åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av ovanstående garanti. Härutöver tillkommer det ansvar för produkten och installationen som åläggs tillverkare och installatör enligt konsumentköpslagen och konsumenttjänstlagen. Felet kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt ellerutbyte av hel produkt. Akuta Fönsterhuset svarar för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Akuta Fönsterhuset avhjälper inte fel som uppkommer genom reparation som utförts av annan än av Akuta Fönsterhusets anlitad personal. Akuta Fönsterhuset ersätter inte kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster.

 

Garantiförutsättningar

För att ovanstående garantiåtagande ska uppfyllas förutsätts att den av Akuta Fönsterhusets utfärdade skötselanvisningen noggrant efterföljs.

Garantin gäller under förutsättning att avtalad likvid erlagts till Akuta Fönsterhuset.

Akuta Fönsterhuset ersätter inte skada som uppkommit på grund av bristande underhåll.

Ej heller vid skada orsakad av att produkten utsatts för yttre åverkan eller onormal hantering.

Vidare gäller ej garantin efter åtgärd som inte föreslagits av Akuta Fönsterhuset.