1. Boka tid - 2. Gratis offert - 3. Tillverkning och leverans - 4. Vi monterar - 5. Klart! Med garantier

Nya fönster - Utan krångel

Genomgående säger alla våra kunder samma sak, ”hade vi vetat hur enkelt och smärtfritt ett fönstermontage skulle vara hade vi förmodligen bytt fönster mycket tidigare”.

Sommar som vinter ligger snittmontaget på 3,5 till 4 dagar, vissa skillnader finns alltid, beroende på utförande, ålder och antal enheter som skall monteras på er fastighet.

Vad är det som byts och hur ser arbetsflödet ut på en normal fastighet.

  • När Ni skriver en order med någon av våra säljare, så bestämmer ni vad som skall bytas och hur det skall monteras, (ingen fastighet är den andra lik, så givetvis kan monteringen göras på olika sätt.)
  • Det enda som vi inte tummar på är kvaliteten, och givetvis lämnar vi tio år garanti på arbetet.
  • På en förutbestämd dag kommer fönster, dörrar och monteringstillbehör att levereras till er bostad.
  • Innan leverans sker så har någon av våra montörer kontaktat er och stämt av dag och tid för start av montaget.
  • Monteringsordningen kommer ni och montören överens om innan byggstart.
  • Gamla fönster tas ut och nya sätts in, fönster och dörrar drevas, smygar och foder sätts på plats, utvändiga fönsterbleck monteras.
  • Har ni kommit överens om bortförsel av era gamla fönster sker detta omgående eller inom de närmsta dagarna.
  • När fönstermonteringen är slutförd görs en slutbesiktning av säljare eller montör och köpare, och garantibevis överlämnas.
  • Först nu när båda parter är nöjda glada och överens om produkt och monteringsresultat sänder vi ut en faktura som skall vara betald på tio dagar.

Ett fönsterbyte är ett omfattande projekt som ställer mycket höga krav på den som utför arbetet. Tillvägagångssättet skiljer sig beroende på vilken typ av fasad det handlar om och hur de befintliga fönstren är monterade. Fönsterhuset har egna montörer med lång erfarenhet av fönstermontage.