Beslag

Spanjolettens låshus skall smörjas med olja vid behov, dock minst en gång per år.

Fönsterdörren är försedd med ett inbyggt uppställningsbeslag.

Denna regleras med handtaget, som vid vertikalt läge låser uppställningsbeslaget, och vid horisontellt läge

frikopplar det. Rengör och smörj spanjoletten i dörren vid behov, dock minst en gång per år.

 

Tätningslist

Fönsterhusets  fönster levereras med spårmonterad tätningslist.

Tätningslisterna skall hållas hela och rena, färg får ej förekomma på dessa. Skadad list bör bytas ut.

 

Underhåll av fönster

Fönster behöver en årlig kontroll. Viktigt är att karmbotten och bågbottenstycket kontrolleras regelbundet. Om färgen mattas, spricker eller det bildas blåsor på produkten är det viktigt att bättringsmåla hela enheten. Torka av utvändiga ytor med jämna mellanrum.

 

Målningsbättring av täckmålade fönster

Tvätta fönstret med en mild alkalisk vätska (målartvätt).

Grunda trärena ytor med oljealkydfärg.

Färdigställ målningen flödigt med oljealkydfärg eller akrylatfärg. Var vaksam med klibbrisken vid användandet av akrylatfärg. Stryk på flödigt på nedre delar, ändträ och hörnfogar.